Products

  • T-80Doc1

    T-80Doc1

    Булак (формула) жана Стандарттуу Полиоксиэтилен 20 Сорбитан Моноолейт Полиоксиэтилен суусузданган сорбитол монооолят, полисорбат-80 деп аталат, c24h44o6 (C2H4O) n химиялык формуласы менен органикалык кошулма. Сууда эрийт, этанолдо, өсүмдүк майында, этил ацетатта, метанолдо, толуолдо, минералдык майда эрийт. Ал төмөн температурада желатиндүү жана ысытылгандан кийин калыбына келет. Абдан сасык жана бир аз ачуу. Ал көп учурда беттик активдүү зат катары колдонулат. Касиеттери Бул продукт мен ...