Products

  • Span

    Span

    I. Сорбитан май кислотасынын эфири (Span) - бул май кислоталарынын топторун гидрофобдук бөлүк, ал эми сорбитандык топторду гидрофилдик бөлүк катары караган иондук эмес беттик активдүү зат. Полиоксиэтилен (20) сорбитан май кислотасынын эфири (Tween) май кислоталарынын топторун гидрофобдук бөлүккө жана сорбитан полиэтиленгликол эфирдик топторуна гидрофилдик бөлүк катары караган иондуу эмес беттик активдүү зат. Ⅱ. Сапат Стандарттары (Polysorbate-80 CP2015 Стандартын сактайт жана башка сериялар USP32 Стандарттарын сактайт) ...